Killer T –  Vakandibiridzira.MP3 (Size: 2.2MB) released on the 30th of December 2017.

Download: Killer T – Vakandibiridzira.mp3